Rejestracja i opłata konferencyjna

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!

Udział w konferencji DZIEŃ BIM 2017 w dniu 01.06.2017 jest bezpłatny rejestracja nie jest wymagana.

Opłata konferencyjna za uczestnictwo w konferencji DZIEŃ BIM 2017 w dniu 02.06.2017 wynosi 65,00 zł. Opłata obejmuje udział w prelekcjach według programu konferencji oraz przerwy kawowe z przekąskami. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji.

UWAGA !!! 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić po rejestracji uczestnictwa w konferencji poprzez FORMULARZna konto:

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Alior Bank S.A.

Nr rachunku: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 

Tytuł przelewu: Dzien BIM 2017 + imię i nazwisko uczestnika/imiona i nazwiska uczestników.