Komitet organizacyjny

Opieka merytoryczna nad Konferencją

dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK

Komitet organizacyjny

dr inż. Michał Juszczyk, Politechnika Krakowska - przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr inż. Krzysztof Zima, Politechnika Krakowska - wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

mgr inż. Maciej Dejer, BIMklaster - wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego

dr inż. Agnieszka Leśniak, Politechnika Krakowska - sekretarz

dr inż. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska

dr inż. Renata Kozik, Politechnika Krakowska

mgr inż. Katarzyna Biadała, Politechnika Krakowska

mgr inż. Marcin Kowalik, Politechnika Krakowska

mgr inż. Jarosław Malara, Politechnika Krakowska

mgr inż. Bartłomiej Sroka, Politechnika Krakowska

mgr inż. Bartłomiej Szewczyk, Politechnika Krakowska

mgr inż. Grzegorz Śladowski, Politechnika Krakowska

mgr inż. Damian Wieczorek, Politechnika Krakowska