Dzień BIM 2016

„Dzień BIM” na Politechnice Krakowskiej

  W dniu 20 maja 2016 roku już po raz trzeci na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej odbyła się konferencja "Dzień BIM".  Miejscem konferencji było Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”.

Konferencja organizowana była przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster.

Osiągnięto założone cele konferencji którym były spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling)  w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów za tok na konferencję "Dzień BIM" 2017 na Politechnice Krakowskiej

Krzysztof Zima

Relacja z wydarzenia "Dzień BIM"  2016