dzień BIM 2017

W dniach 1-2 czerwca 2017 odbędzie się czwarta edycja konferencji dzień BIM. Wydarzenie to jest organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie oraz BIM Klaster - Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

Cele konferencji:
· dyskusja i wymiana doświadczeń dotycząca BIM w badaniach naukowych,
· prezentacja stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także prezentacja osiągnięć w zakresie wdrożeń BIM w realizacji przedsięwzięć budowlanych,
· upowszechnianie wiedzy o BIM,
· umożliwienie spotkania, dyskusji i wymiany poglądów osobom zainteresowanym technologią BIM i jej wdrażania w realizacji przedsięwzięć budowlanych we wszystkich jego fazach.

Szczegółowy program konferencji został opublikowany - zapraszamy do zapoznania się tematyką referatów. 

Referaty wygłaszane będą przez zaproszonych na konferencję prelegentów. Nowością w tym roku jest poszerzenie programu konferencji o panel dyskusyjny pod nazwą "BIM w badaniach naukowych".

W bieżącym roku nasza konferencja została wpisany w cykl wydarzeń organizowanych pod wspólną nazwą TYdzień BIM 2017.